Logano G515

Logano G515 to kocioł niskotemperaturowy wg DIN EN303 na olej lub gaz. Dostępnych jest sześć wielkości kotła o mocy nominalnej od 231 do 510 kW.

Konstrukcja kotła

 • konstrukcja kotła w technologii Thermostream, zapewniająca niezawodność eksploatacyjną bez konieczności regulacji temperatury wody na powrocie (bez pompy podmieszającej),
 • chłodzona wodą komora spalania z małym objętościowym obciążeniem cieplnym oraz trójciągowy układ odprowadzania spalin,
 • przewidziany do eksploatacji na olej opałowy lekki oraz wszystkie rodzaje gazu ziemnego i gaz płynny,
 • posiada znak CE oraz wszelkie dopuszczenia, w tym UDT
 • możliwość zestawiania z dowolnym zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u. – leżącym Logalux LT (400-6000 I) lub stojącym SU (400-1000 I),
 • możliwość dostawy w członach luzem lub w bloku,
 • sprawność normatywna 94,5%.

Palnik

 • możliwość zastosowania każdego dobranego palnika wentylatorowego,
 • poziom emisji NOx w spalinach <80 mg/kWh dla gazu i <120 mg dla oleju (poniżej 455 kW),
 • wyraźne obniżenie emisji dźwięków podczas pracy w przypadku zastosowania tłumiących dźwięki: fundamentu, tłumika spalin i obudowy palnika.

Montaż i obsługa

 • łatwość wnoszenia jednostki kotłowej do kotłowni dzięki możliwości dostawy w członach luzem,
 • łatwy dostęp do komory spalania i kanałów spalinowych w celu uproszczenia obsługi konserwacji,
 • brak konieczności montażu kotła w przypadku dostawy kotła w bloku do odpowiednio dostępnej kotłowni.