Loganova BHKW

Gazowy modułowy blok energetyczny (MBE) Loganova BHKW.

Nowoczesna, elastyczna koncepcja budowy modułowego bloku energetycznego (MBE)

 • skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej,
 • w jednej obudowie zabudowany silnik gazowy, prądnica, wymiennik ciepła i rozdzielnia elektryczna,
 • układ dedykowany dla obiektów o wysokim zapotrzebowaniu na prąd elektryczny i ciepło,
 • MBE dostępne są w kilku wielkościach mocy,
 • możliwość stosowania przy równoległej i odosobnionej pracy z siecią elektryczną,
 • wykorzystanie ciepła oleju smarnego, wody chłodzącej i gazów spalinowych silnika.

Niska emisja substancji szkodliwych oraz cicha praca

 • 4-6-cylindrowy cichobieżny silnik gazowy z katalizatorem,
 • poziom hałasu w zależności od wielkości modułu w granicach 65-71 dB(A),
 • niskie emisje NOx i CO.

Prosta i komfortowa obsługa

 • proste sterowanie pracą MBE poprzez klawisze na panelu sterowania,
 • blok zawiera rozdzielnie elektryczną z przejrzystym polem obsługowym,
 • zdalny monitoring parametryzacja parametrów pracy.

Szybki montaż, uruchomienie i konserwacja

 • udokumentowane, fabryczne próby ruchowe, raport z prób
 • bezproblemowe ustawienie MBE bez dodatkowego zakotwienia w celu tłumieni drgań.