Projekt "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie"

Wyższa jakość wody, większa dbałość o środowisko i więcej obiektów podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej to cele jakie zamierza osiągnąć Lublin w ramach projektu  “Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”. W ramach projektu MPWiK otrzymał 200 mln PLN z funduszy Unii Europejskiej na wniosek złożony do NFOŚiGW. Wartość całego projektu wynosi 357 mln PLN. Wszystkie prace mają zostać zakończone pod koniec 2015 roku. Dlaczego zdecydowano się na tak ogromną inwestycję? […] “Projekt "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie"”