Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w Lublinie


Jak wynika z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zatwierdzonego Uchwałą Nr 599/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. ze zmianą z dnia 20 grudnia 2012 r.; Nr 641/XXVI/2012 główną przyczyną zanieczyszczenia środowiska w Aglomeracji Lubelskiej jest ogrzewanie budynków. W związku z tym podjęto działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczenia z indywidualnych systemów grzewczych.
W ramach Programu przewidziano dofinansowanie na rok 2014 w wysokości 200 tys. zł. do działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i nieruchomościach w granicach administracyjnych miasta Lublin. Ogrzewanie paliwem stałym ma zostać zastąpione: […] “Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w Lublinie”