Ogrzewanie domu a smog?!?

Ostatnio ciągle słyszymy o bardzo wysokim poziomie zanieczyszczenia w większych miastach Polski. Wśród miast zmagających się ze smogiem niestety jest także wymieniany Lublin. Według danych dostarczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie drugim miastem województwa lubelskiego z podobnymi problemami jest Zamość. Choć warto zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy tj 19.02.2017 wykazywane stężenie cząsteczek stałych w powietrzu utrzymuje się na niskim poziomie.
Być może zastanawiasz się – gdzie dokonywane są pomiary zanieczyszczenia powietrza w Lublinie? Otóż w naszym mieście znajdują się dwie stacje badawcze: przy ulicy Śliwińskiego 5 oraz przy ul. Obywatelskiej. Ale jaki to ma w ogóle związek z techniką grzewczą? Otóż według prowadzonych badań, do powstawania smogu przyczyniają się przede wszystkim instalacje grzewcze w domach jednorodzinnych oparte w działaniu na kotłach na paliwa stałe. To naprawdę nie wszystko jedno jakiego paliwa używamy do ogrzewania naszego domu. Czy możemy się więc w przyszłych latach spodziewać obostrzeń budowlanych pod względem stosowanych urządzeń grzewczych? Czas pokaże. […] “Ogrzewanie domu a smog?!?”